безкомпромисен

прил. - праволинеен, принципиален, непреклонен, несклоняем, неотстъпчив, упорит
прил. - твърд

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • неотклонен — прил. прав, прям, праволинеен, непреклонен, безкомпромисен, принципиален прил. неуморен, непоколебим, неотслабващ, ненамаляващ прил. постоянен, равномерен, отмерен, еднакъв, неизменен, установен, редовен, системен, методичен, непрестанен прил.… …   Български синонимен речник

  • неотстъпчив — прил. твърд, упорит, неумолим, непоколебим, непреклонен, строг, суров, настойчив, самоуверен, самонадеян, амбициозен, непримирителен, твърдоглав прил. коравосърдечен, жесток прил. безкомпромисен прил. безмилостен прил. корав прил …   Български синонимен речник

  • непреклонен — прил. упорит, твърд, несломим, неотстъпчив, категоричен, непоколебим, настойчив, неумолим, настоятелен, непримирим, несклоним, непревиваем прил. безкомпромисен прил. груб, суров, жесток, свиреп, строг прил. безмилостен прил. корав, неприветлив,… …   Български синонимен речник

  • непримирим — прил. упорит, твърд, неотстъпчив, безкомпромисен, несклоняем, непревиваем, непоколебим, непреклонен, настоятелен, несломим, неукротим, неумирим, непокорен, вироглав, твърдоглав, фанатичен, опърничав, непослушен, недисциплиниран прил.… …   Български синонимен речник

  • правоверен — прил. ортодоксален прил. принципиален, безкомпромисен, праволинеен …   Български синонимен речник

  • праволинеен — прил. прав, директен прил. безкомпромисен, принципиален, принципен, прямолинеен, последователен, безрезервен, правоверен, ортодоксален прил. прям, честен прил. искрен, целенасочен прил. предан, всеотдаен …   Български синонимен речник

  • принципен — прил. основен, главен, първоначален, съществен, първостепенен, първенствуващ, кардинален прил. общ, генерален прил. праволинеен, прямолинеен, безкомпромисен, последователен …   Български синонимен речник

  • принципиален — прил. принципен, основен, главен, първоначален, съществен, първостепенен, първенствуващ, кардинален прил. общ, генерален прил. праволинеен, прямолинеен, безкомпромисен, последователен …   Български синонимен речник

  • твърд — прил. затвърдял, корав, як, гранитен прил. плътен, набит, солиден, стабилен прил. устойчив, непоколебим, несломим, упорит, издръжлив, несъкрушим, постоянен прил. смел, енергичен, решителен, твърдоглав прил. суров, неумолим, безмилостен, груб,… …   Български синонимен речник

  • упорит — прил. непокорен, непослушен, опърничав, неотстъпчив, непреклонен, корав, неумолим, неукротим, недисциплиниран, буен, вироглав, твърдоглав, ни се води ни се кара, чепат, дебела глава, инат, като рак на бързей прил. непримирим, амбициозен,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.